Adopcia na diaľku®

Dajme spoločne deťom šancu, aby si prostredníctvom vzdelania v budúcnosti samy vedeli zabezpečiť lepší život.

Ak nemôžete použiť ani jednu z ponúkaných možností platby, môžete prispieť priamo na náš účet

IBAN: SK49 0900 0000 0051 8393 5783.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
50€
2€
5€
10€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.