Pomoc obetiam ničivého tornáda na Morave

Vaše dary meníme na základné potreby pre ľudí, ktorí kvôli náhlej prírodnej či inej katastrofe alebo ozbrojenému konfliktu prišli o svoj majetok, domovy alebo rodinu. Spoločne im pomáhame získať bezpečie a prekonať krízu, ktorá ich zasiahla. Dary do zbierky od 25.6. budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutým rodinám a jednotlivcom na južnej Morave, ktorým búrka s tornádom zničili domov. Na konkrétne využitie daru dohliadne lokálny partner SKCH, Diecézna charita Brno.

Jednorázovo
Mesačne
30€
50€
100€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.