Pomôžme ľuďom v Gaze

Zatiaľ ste spolu darovali
27 940
Potrebujeme
30 000

Obyvatelia Pásma Gazy nemajú kam utiecť pred vážnou humanitárnou krízou. Chýbajú im základné životné potreby ako pitná voda, potraviny, lieky a elektrická energia. Teraz potrebujú urgentnú humanitárnu pomoc a zdravotnú starostlivosť, ktoré tu dlhodobo poskytuje Charita Jeruzalem. Pridajte sa k pomoci charity, ktorá stojí blízko pri človeku. 

Ako Vaše dary pomôžu: 

  • 50 € - detská výživa pre 65 detí 
  • 100 € - humanitárny balíček pre 6 ľudí 
  • 500 € - zdravotná pomoc pre 15 ľudí 

Plán pomoci: 

Vďaka Vašim darom chceme nakúpiť sušené mlieko a detskú výživu, ktoré budú transportované v spolupráci so SlovakAid. Podporíme tiež nášho partnera, Charitu Jeruzalem, v poskytovaní základných životných potrieb, lekárskej a psychologickej pomoci. 

  1. míľnik - 11 000€ materiálna pomoc v spolupráci so SlovakAid 
  2. míľnik - 22 000€ humanitárne balíčky pre vyše 600 ľudí
  3. míľnik - 50 000€ zdravotnícka pomoc z Charity Jeruzalem 

Vaša štedrosť môže znamenať rozdiel medzi hladom a výživou. Spoločne môžeme poskytnúť úľavu a nádej tým, ktorí ju najviac potrebujú. 

 

Ďakujeme za Vašu nezištnú pomoc trpiacim ľuďom!