Pomoc ľuďom v núdzi je naším poslaním

Pomôžte spolu s nami rodinám utekajúcim pred konfliktom, deťom žijúcim v extrémnej chudobe a kresťanským komunitám, ktoré nemajú dôstojné podmienky na život v ich krajine.

🔥Darujte im nádej a adresnú pomoc.

Váš dar môže vďaka Charite spôsobiť trvalú zmenu tam, kde je to najviac potrebné. Už 55 rokov pomáhame ľuďom v núdzi vo svete postaviť sa na vlastné nohy. Zapájame ich do pomoci a vidíme, že to má zmysel.

Pomáhajte s nami❤️